Регламент торгових операцій в сервісі Копі-Трейдинг RAMM

Поняття та особливості роботи RAMM-сервісу

RAMM (Risk Allocation & Money Management) — інвестиційний сервіс, що дозволяє отримувати дохід на фінансових ринках, слідуючи стратегіям досвідчених трейдерів. Сервіс дає можливість заробити на угодах професійних трейдерів, а трейдерам – на комісіях за використання Стратегій.

Трейдер — клієнт AMarkets, який створив хоча б одну стратегію в RAMM-сервісі.

Інвестор — клієнт AMarkets, що інвестує кошти в стратегії Трейдерів.

Клієнт — фізична особа, яка проводить торгові операції через платформу в якості Трейдера і/або Інвестора на умовах маржинальної торгівлі у відповідностi до цього Регламенту.

Інвестиція в стратегію (інвестиція) — спеціальний рахунок Інвестора, призначений для копіювання угод обраної Стратегії.

Стратегія — рахунок Трейдера, створений ним з метою відправки сигналів на інвестиції, призначений для самостійної торгівлі.

Рейтинг стратегій — список стратегій Трейдерів в RAMM, відсортований за певними критеріями: прибутковість, кількість інвесторів, вік стратегії. Публікується для того, щоб Інвестори змогли побачити статистику по стратегіям і обрати найбажанiшу.

Специфікація — розміщений в RAMM список параметрів, торгових умов і обмежень.

Інвестиційний профіль — сукупність параметрів: Множник, Мета і Захист.

Множник — динамiчний коефіцієнт копіювання, змінюється від 0.1 до 10. Наприклад, фактор = 2 означає копіювання з прибутковістю (і ризиком) вдвічі більше, ніж на обраної стратегії.

Мета — цільова прибутковість інвестиції. При її досягненні торгівля припиняється i надалі інвестор повинен прийняти рішення щодо продовження копіювання даної стратегії. В останньому випадку встановлюється нова цільова прибутковість.

Захист — захисний поріг інвестиції. Означає ту частину інвестиції, яку ви не хочете втратити при несприятливому результаті стратегії. При його досягненні торгівля припиняється, потім інвестор повинен прийняти рішення про доцільність подальшого копіювання стратегії. У разі продовження встановлюється нове значення Захисту.

Режим Пауза — тимчасово призупиняє копіювання угод, при цьому всі наявні відкриті позиції Інвесторів закриваються. При скасуванні “паузи” відкриті в стратегії RAMM позиції заново відкриваються в інвестиції за поточними ринковими цінами. Даний режим, зокрема, використовується для часткового виведення коштів з інвестиції.

Винагорода трейдера — комісія, яку Інвестор платить Трейдеру за використання його стратегії.

Рівень Stop out — розпорядження на примусове закриття позиції, що генерується сервером (без згоди Клієнта і його попереднього повідомлення в разі нестачі коштів для підтримки відкритої позиції).

Компанія — компанія AMarkets, що надає Клієнтам доступ до RAMM-сервісу.

Неттінг (Netting) — система, при якій за одним фінансовим інструментом в момент часу може існувати тільки одна позиція, різноспрямовані (на покупку і на продаж) позиції не допускаються.

Таким чином, якщо зробити торгову операцію на продаж 1 лота фінансового інструменту при наявності позиції на покупку об’ємом 1 лот, позиція буде ліквідована.

Якщо є позиція на покупку об’ємом 1 лот і відбувається торгова операція на покупку ще 1 лота, в результаті буде отримана одна позиція об’ємом 2 лоти. При цьому ціна відкриття перераховується – розраховується середньозважена ціна відкриття: (Ціна першої угоди * Обсяг першої угоди + Ціна другий угоди * Обсяг другої угоди) / (Обсяг першої угоди + Обсяг другої угоди).
 

1. Загальні положення

1.1 Сервіс RAMM призначений для Трейдерів та Інвесторів. З його допомогою Інвестори можуть копіювати торгові стратегії Трейдерів з метою отримання прибутку на фінансових ринках, а Трейдери можуть заробляти на комісіях по Стратегіям.

1.2 Вибір торгового інструменту і типу ордера в RAMM визначається Трейдером самостійно відповідно до використовуваної ним торгової стратегії, в той час як Інвестор може вручну регулювати захист свого капіталу через установку значень “Множник, Мета і Захист”.

1.3 При Інвестиції в стратегію кошти залишаються на персональному рахунку Інвестора. Ніхто, окрім Інвестора, не зможе їх зняти або вивести. Вся торгова активність також знаходиться під повним контролем Інвестора.

1.4 Всі розрахунки і перекази в сервісі RAMM, включаючи зняття та перерахування винагороди Трейдерам, виконуються Компанією.

1.5 Претензії до Компанії щодо невиконання або неналежного виконання будь-яких зобов’язань за торговими операціями Клієнтів в RAMM здійснюються відповідно до умов Клієнтської Угоди Компанії.

1.6 Компанія забезпечує конфіденційність персональних даних Інвесторів та Трейдерів.
 

2. Відкриття рахунку

2.1 Перш, ніж скористатися сервісом RAMM, Клієнт вивчив послугу, пропоновану Компанією та RAMM, самостійно досліджував потенційну пропозицію або отримав кваліфіковану незалежну раду про переваги використання такої послуги і підтверджує, що він уважно вивчив Регламент на сайті і / або в Особистому кабінеті Компанії і приймає його умови.

2.2 Відкриття рахунку здійснюється з Особистого кабінету Клієнта.

2.3 Кожен зареєстрований в сервісі RAMM клієнт є Інвестором.

2.4 Клієнт, який створив хоча б одну Стратегію, стає Трейдером. При цьому він може також використовувати функціонал Інвестора.

2.5 Кожен Клієнт може відкрити тільки один рахунок RAMM. З його допомогою можна створювати стратегії або інвестувати кошти в необмежену кількість стратегій Трейдерів.
 

3. Інвестування

3.1 Інвестор може обрати будь-яку Стратегію для інвестування з Рейтингу стратегій, попередньо проаналізувавши її статистику.

3.2 Перед інвестуванням в обрану Стратегію Інвестор задає параметри Інвестиційного профілю, такі як “Множник, Мета і Захист”. При цьому Захист капіталу обмежує ризики, але не обмежує прибутковість.

3.3 При першій операції Інвестування в стратегію підставляються стандартні значення Інвестиційного профілю, які Інвестор може змінити вручну. При подальших інвестиціях введені раніше значення зберігаються і відразу підставляються в форму.

3.4 Для початку інвестування необхідно поповнити рахунок RAMM. Мінімальний баланс інвестиції становить $100. Заданий Інвестором розмір грошових коштів перекладається з рахунку RAMM в Інвестицію миттєво.

3.5 Копіювання почнеться відразу після поповнення інвестиції. Позиції, відкриті по Стратегії в цей момент, будуть скопійовані на інвестицію за ринковими цінами.

3.6 Обсяги скопійованих позицій RAMM-сервіс підбирає автоматично, пропорційно розміру інвестиції. При цьому навіть на невеликі інвестиції обов’язково буде скопійований хоча б мінімальний лот.

3.7 Інвестор погоджується з виплатою Винагороди Трейдеру, розмір якої вказано в описі Стратегії. Модель і розмір Винагороди Трейдер визначає самостійно при створенні Стратегії.

3.8 Розрахунок Винагороди проводиться за принципом High Water Mark, який означає, що Інвестор платить Винагороду тільки за умови зростаючого прибутку. Якщо за результатами звітного торгового періоду Стратегія збиткова, то Інвестор не буде платити Винагороду до тих пір, поки прибуток за результатами наступних звітних торгових періодів не перевищить розмір втрати Інвестора.

3.9 Крім Винагороди від прибутку, Трейдер має право встановити додатково комісію за оборот. Комісія за оборот розраховується і нараховується в моменти відкриття і закриття угоди і задається в доларах США за 1 млн USD торгового обороту. Комісія за оборот розраховується і нараховується в моменти відкриття і закриття угоди. Наприклад, якщо на рахунку інвестора була відкрита позиція 0.5 лота USDCHF, а по стратегії трейдер поставив комісію за оборот 10 USD/mln, то з Інвестора на користь Трейдера буде утримано 0.5 USD. При закритті цієї позиції буде утримано ще 0.5 USD.

3.10 Розрахунок і виплата Винагороди від прибутку відбувається автоматично в кінці кожного звітного торгового періоду, або при закритті Інвестиції.

3.11 При копіюванні угод у RAMM, крім сплати Винагороди та Комісії трейдеру, з Інвестора може додатково утримуватися комісія за здійснення операцій відповідно до Умов торгівлі. Наприклад, у Інвестора скопійовано обсяг 0.0004 лота за BRENT. Згідно з Умовами торгівлі, комісія з товарів становить $10 за лот. Таким чином, у Інвестора буде комісія: $10 * 0.0004 = $0.004, але оскільки комісія не може бути меншою за $0.01, то у Інвестора буде утримано суму $0.01.

Якщо у Трейдера відкрито рахунок типу ECN, то за операціями з валютними парами та металами утримуватиметься комісія $2.5 з лота за один бік. Наприклад, у Інвестора скопійовано обсяг 0.0091 за XAU/USD, де передбачено комісію $2.5 з лота за одну сторону. Таким чином, у Інвестора буде списана комісія: $2.5*0.0091 = $0.03 з урахуванням округлення в найбільшу сторону.

3.12 Комісії, винагорода та своп не можуть бути меншими за $0.01.

3.13 Інвестор визнає, що угоди можуть бути скопійовані за цінами, які не потрапили в потік котирувань у період між зрізами ринку (Market snapshots) у клієнтський термінал та платформу RAMM, але вони присутні на сервері контрагента.

3.14 Виконання ринкових ордерів у платформі RAMM відбувається за склянкою заявок. У разі недостатньої ліквідності для виконання угоди запитуваного обсягу за першим рівнем у склянці заявок, виконання відбуватиметься за такими рівнями цін, доки заявлений обсяг не буде виконаний повністю. При виконанні за декількома рівнями склянки ціна у виписці по Інвестиції відображається як середньозважена і може не співпадати з котируваннями, тиками та графіками у торговому терміналі.
 

4. Звітний період

4.1 Початок звітного торгового періоду визначається в момент приєднання Інвестора до Стратегії.

4.2 Датою закінчення звітного торгового періоду є п’ятниця.

4.3 Заданий розмір Винагороди в описі Стратегії розраховується і списується автоматично окремо по кожному Інвестору і перераховується на рахунок RAMM Трейдера.
 

5. Стратегії

5.1 Трейдер може створювати кілька Стратегій в RAMM-сервісі. Для кожної стратегії створюється рахунок в MetaTrader 4 або MetaTrader 5.

5.2 При створенні Стратегії Трейдер повинен вказати наступні параметри: назва, під яким Стратегія буде опублікована в Рейтингу, ставку Винагороди, яка включає два види – Винагорода від прибутку і Комісію за оборот. Комісія за оборот є необов’язковим параметром і устанавліваетcя трейдером додатково до Винагороди від прибутку. Налаштування параметрів ставки Винагороди фіксуються після створення Стратегії і не можуть бути змінені пізніше.

5.3 Трейдер може контролювати список інвестицій в свою Стратегію в RAMM-сервісі у відповідному розділі.
 

6. Поповнення рахунку RAMM

6.1 Введення коштiв на рахунок в RAMM-сервісі здійснюється через подачу заявки з Особистого кабінету Клієнта.

6.2 При подачі заявки на введення коштів відповідна сума списується з гаманця Клієнта.
 

7. Виведення коштів

7.1 Виведення коштів з рахунку RAMM здійснюється через подачу заявки з Особистого кабінету Клієнта.

7.2 Виведення коштів здійснюється на гаманець Клієнта внутрішнім перекладом в тій же валюті, в якій був представлений рахунок в RAMM.

7.3 В результаті виконання заявки на зняття коштiв в Інвестиції не може залишитися баланс менше мінімально встановленого рівня (п.3.4).

7.4 Для виведення всіх коштів Клієнт повинен попередньо закрити активні Інвестиції.
 

8. Торгові операції

8.1 Трейдер здійснює торговi операції в платформі MetaTrader 4 або MetaTrader 5. В рамках одного торгового рахунку в платформі MetaTrader 5 може бути одночасно відкрито кілька позицій за різними фінансовими інструментами, але в один момент часу на рахунку може бути тільки одна відкрита позиція по одному і тому ж торговому інструменту. Дана система обліку позицій називається Неттiнг (Netting). Торгові операції, у тому числі і модифікація ордерів, копіюються на рахунку Інвестора. При цьому Інвестор контролює всю торгову активність на своєму рахунку через платформу RAMM у відповідному розділі.

8.2 У рамках однієї Стратегії може бути одночасно відкрито кілька позицій за різними фінансовими інструментами. У Інвестора в сервісі RAMM позиції відображаються відповідно до неттінгової системою обліку, де в один момент часу на рахунку може бути тільки одна відкрита позиція по одному і тому ж торговому інструменту. Після виконання ринкового ордера, його обсяг, в залежності від напрямку, додається або віднімається від поточної відкритої позиції по даному інструменту, а в виписку по інвестиції додається запис про покупку або продаж.

8.3 При здійсненні торгових операцій Трейдер повинен керуватися умовами торгових регламентів відповідно до типу відкритого рахунку. Дані торгові регламенти доступні в Особистому кабінеті Клієнта.

8.4 Розпорядження Трейдера призводять до створення, видалення або модифікації ордерів на інвестиції Трейдера і до генерації сигналів, на підставі яких створюються, видаляються або модифікуються ордера на інших інвестиціях в Стратегію.

8.5 При надходженні сигналу на відкриття позиції на кожній активній Інвестиції даної Стратегії проводиться розрахунок і виставлення ордерів. При цьому обсяг Інвестиції визначається сервісом RAMM автоматично, виходячи з налаштувань в Інвестиційному профілі і згідно п.3.6.

8.6 По Інвестиції можливе настання події Stop out. Це примусове закриття відкритих позицій без згоди і будь-якого попереднього повідомлення Інвестора, якщо відношення «Equity» / «Засоби» до маржі (застави) по Інвестиції опуститься нижче рівня Stop out.

8.7 Значення Stop out по Інвестиції встановлюється на рівні 20%.

8.8 Інвестор може самостійно закрити позиції в Інвестиції тільки в процесі її ліквідації. У разі самостійного закриття інвестиції Інвестором закриття позицій на інших інвестицій даної Стратегії не відбувається.

8.9 Трейдер та Інвестор погоджуються з тим, що при досягненні показника загальної прибутковості Стратегії рівня -99% і менше, такі Стратегії перестають бути доступними для нових інвестицій, а нові торгові сигнали копіюються на рахунку Інвесторів до тих пір, доки загальна прибутковість Стратегії не перевищить значення -99%. Винятком є часткове або повне закриття позицій Трейдером. Такі торгові сигнали будуть копіюватися на рахунку Інвесторів. Сигнали на розворот позицій з боку Трейдера приведуть до повного закриття позицій Інвесторів.

8.10 У разі недостатньої вільної маржі для копіювання угоди Стратегії у Інвесторів з хеджинговою системою обліку позицій, торговельний сигнал буде пропущений, і позиція не буде скопійована на рахунок Інвестора. Відповідний запис буде відображено у лог-файлі сервера.

 

9. Порядок виконання розрахунків

9.1 У кінці кожного звітного торгового періоду розраховується просадка Інвестиції, а також відбувається розрахунок і виплата Винагороди Трейдера.

9.2 Осідання Інвестиції розраховується наступним чином:

9.2.1 При створенні Інвестиції її просадка дорівнює нулю.

9.2.2 При закритті торгового тижня:

 • Якщо за результатами тижня по Інвестиції отримано збиток, то просадка Інвестиції збільшується на величину цього збитку.
 • Якщо за результатами тижня по Інвестиції отримано прибуток:
 • Значення просадки Інвестиції не змінюється, якщо її попереднє значення дорівнювало нулю.
 • Значення просадки Інвестиції зменшується на величину отриманого прибутку, якщо її попереднє значення відрізнялося від нульового і отриманий прибуток виявилася менше даного значення.
 • Просадка Інвестиції прирівнюється до нуля, якщо її попереднє значення відрізнялося від нульового і отриманий прибуток виявилася більше або дорівнює даним значенням.

9.3 Комісія за оборот Трейдера розраховується відповідно до п.3.9.

9.4 Якщо за результатами звітного торгового періоду по Інвестиції отримано прибуток, то Винагорода від прибутку по Стратегії розраховується наступним чином:

9.4.1 Не нараховується, якщо Інвестиція на поточний момент перебуває в осіданні.

9.4.2 Чи нараховується, якщо в Інвестиції на поточний момент відсутня просадка. В такому випадку Винагорода складе плюсування розміру Винагороди на різницю між прибутком по Інвестиції, отриманої в поточному звітному торговому періоді і осіданням Інвестиції (при наявності), яка була до початку поточного звітного періоду.

9.5 Крім Винагороди від прибутку Трейдер має право встановити додатково Комісію за оборот.

9.6 Комісія за оборот розраховується і нараховується в моменти відкриття і закриття угоди і задається в доларах США за 1 млн USD торгового обороту.
 

10. Обов’язки Інвестора і Трейдера

10.1 Інвестор і Трейдер гарантують, що:

 • при реєстрації в якості Клієнта Компанії, а також при оформленні всіх документів, які стосуються цього Регламенту, вказали свої достовірні дані;
 • повністю ознайомилися і повністю розуміють предмет і умови всіх прийнятих регламентуючих документів Компанії;
 • повністю розуміють наслідки своїх дій щодо виконання Регламенту.

10.2 Трейдер повинен самостійно стежити за обсягами відкритих позицій по Стратегії та коригувати їх при необхідності.

10.3 Інвестор і Трейдер не має права передавати третім особам паролі від торгової платформи і Особистого кабінету і зобов’язуються забезпечувати їх збереження і конфіденційність. Всі дії, здійснені щодо виконання Регламенту та/або з використанням логіна і пароля, вважаються здійсненими даними особами. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних третіми
особами.

10.4 Інвестор і Трейдер не мають права:

 • брати на себе будь-які зобов’язання від імені Компанії або пов’язувати Компанію будь-якими зобов’язаннями;
 • використовувати фірмове найменування і/або товарний знак Компанії;
 • без узгодження з Компанією публікувати або сприяти публікаціям в пресі будь-яких оголошень, що стосуються Компанії, а також випускати, розсилати пов’язані певні нотатки (статті, листи) або сприяти написання заміток (статей, листів), що стосуються Компанії, в будь-які газети, журнали та інші періодичні видання, блоги, форуми в мережі Інтернет;
 • давати будь-які гарантії та/або обіцянки, робити будь-які заяви щодо будь-яких виплат від імені Компанії або з використанням фірмового найменування і/або товарний знак Компанії;
 • здійснювати будь-які інші дії, здатні заподіяти Компанії будь-які збитки або спричинити пред’явлення Компанії будь-яких позовів (претензій) з боку третіх осіб.
 • в разі, якщо в результаті порушення Трейдером або Інвестором вимог цього Регламенту проти Компанії будуть висунуті якісь позови (претензії), Трейдер або Інвестор зобов’язується в повному обсязі компенсувати всі витрати (збитки), понесені Компанією.

 

11. Закриття інвестиції

11.1 Інвестор може закрити Інвестицію в будь-який момент часу. При цьому всі відкриті по ній угоди закриваються за поточними ринковими цінами, розраховується і виплачується Винагорода Трейдера, після чого кошти інвестиції переводяться на рахунок RAMM.

11.2 Якщо Інвестор подає команду на ліквідацію Інвестиції, де є позиції по інструментах, у яких перерва в торгівлі, то такі позиції будуть закриті після відновлення торгівлі за даними інструментам за ринковою ціною.

11.3 В разі досягнення Захисту або Цілі по інвестиції торгівля припиняється. Якщо в цей час на рахунку інвестора є позиції по інструментах, у яких перерва в торговій сесії, то такі позиції будуть закриті після відновлення торговельної сесії за даними інструментам за ринковою ціною.

11.4 Закриту Інвестицію не можна відновити, але у Інвестора є можливість створити нову Інвестицію в ту ж стратегію.
 

12. Закриття стратегії

12.1 Трейдер може закрити Стратегію в будь-який момент часу. Якщо в цей момент в Стратегії присутні відкриті позиції, то вони автоматично закриються за поточними ринковими цінами.

12.2 При закритті Стратегії все Інвестиції в ній закриваються, розраховується і виплачується Винагорода Трейдеру, після чого кошти з Стратегії переводяться на рахунок
RAMM.

12.3 Закриту Стратегію можна відновити.

12.4 Компанія вправі закрити Стратегію в наступних випадках:

12.4.1 Підозра в шахрайських діях Трейдера з попереднім повідомленням на електронну пошту.

12.4.2 Інші причини (в тому числі без попереднього попередження і пояснення причин).

12.5 Стратегія автоматично архівується, якщо:

 • на рахунку не було жодної торгової або неторговой операції протягом 30 днів,
 • на рахунку немає відкритих ордерів.

12.6 У разі автоматичної архівації Стратегії всi Інвестиції, які прикріплені до даної Стратегії, будуть автоматично закриті. Кошти, що залишилися в інвестиціях, будуть переведені на гаманці інвесторів.

12.7 Компанія залишає за собою право автоматично закрити Стратегію у разі досягнення показника загальної прибутковості -100%.
 

13. Термін дії та поправки

13.1 Цей Регламент для Клієнтів Компанії є дійсним з моменту його прийняття і припиняє свою дію з моменту припинення дії Клієнтської угоди.

13.2 Клієнт визнає, що Компанія має право внести зміни до положень цього Регламенту в будь-який час, за 3 (три) календарні дні письмово повідомивши Клієнта про заплановані зміни. Такі зміни та доповнення набувають чинності і стають обов’язковими для Клієнта з моменту настання дати, зазначеної в повідомленні.

13.3 Письмовим повідомленням для цілей цього Регламенту є один із таких способів комунікації:

 • електронна пошта;
 • повідомлення в Платформі;
 • оголошення на сайті Компанії.

 

14. Ризики

14.1 Компанія не гарантує отримання прибутку. Позитивні результати торгівлі в минулому не гарантують позитивних результатів торгівлі в майбутньому.

14.2 Компанія не несе відповідальності за недотримання або невиконання індивідуальних домовленостей між Інвестором і Трейдером. Крім того, будь-які обіцянки щодо гарантованих показників прибутковості, а також потенційних компенсаційних виплат, повинні трактуватися як недостовiрна інформація.

14.3 Інвестор і Трейдер приймають можливі фінансові втрати у вигляді прямих збитків або втраченого прибутку в результаті наступних ризиків:

 • ризик відсутності у Трейдера кваліфікації і знань, необхідних для успішної торгівлі на фінансових ринках;
 • ризик втрати контролю над Стратегією з боку Трейдера;
 • ризик доступу третіх осіб до управління Стратегією;
 • ризик нерозуміння або невірного трактування Регламенту Інвестором або Трейдером;
 • ризик несвоєчасного подання претензій Клієнта до Компанії щодо здійснення торгових операцій на рахунку Клієнта;
 • ризик непередбачених затримок при переказі коштів між рахунками або несвоєчасного виконання заявок на введення/виведення або закриття Інвестиції або торгового рахунку;
 • ризик ліквідації Стратегії;
 • ризик технічних збоїв і їх наслідки;
 • ризик виникнення ринкових прослизань.

14.4 Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за виникнення перелічених вище ризиків і за їх наслідки.
 

15. Інші умови

15.1 Всі види угод, якими будуть обмінюватися Компанія і Клієнти при виконанні умов цього Регламенту, можуть бути укладені шляхом обміну за допомогою поштового, електронного, факсимільного або іншого зв’язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від Компанії або Клієнта.

15.2 У разі, якщо один або більше із положень цього Регламенту є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення цього Регламенту, які залишаються в силі.

15.3 У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті цього Регламенту слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу – визначеним у відповідних регламентуючих документах, розміщених в Особистому кабінеті і на веб-сайті Компанії (крім Клієнтської угоди), в другу чергу – певним в Клієнтськiй угоді.

15.4 Компанія ні при яких обставинах не відповідає за будь-який прямий, непрямий, випадковий або наступний збиток, включаючи збиток у вигляді втрати бізнесу, прибутку або репутації. Компанія не несе відповідальності за затримки і збої функціонування Сервісу або засобів зв’язку, що використовуються Клієнтом для роботи з Сервісом, а також засобів зв’язку між серверами Компанії і RAMM-сервісу, незалежно від їх причин, включаючи без обмежень збої й затримки, що відбуваються внаслідок порушень в роботі обладнання.

15.5 Клієнт погоджується з тим, що крива прибутковості тієї чи іншої стратегії в RAMM може відрізнятися від кривої дохідності торгового рахунку MetaTrader, прив’язаного до даної стратегії. Це пов’язано з тим, що крива прибутковості в RAMM будується на підставі копіювання сигналів, що надходять на еталонний рахунок в RAMM системі та індикативних котируваннях.

15.6 Компанія залишає за собою право змінити кредитне плече на торговому рахунку Трейдера відповідно до чинної Інформації про кредитне плечо, якщо сукупні кошти Інвесторів за цією Стратегією стають більшими за порогові значення.

15.7 Претензії приймаються протягом трьох робочих днів з моменту виникнення підстав для їх пред’явлення. Клієнт погоджується з тим, що прострочення терміну подання претензії є підставою для відмови у розгляді претензії. Претензія розглядається протягом п’яти робочих днів із дня отримання. У деяких випадках термін розгляду претензії може бути збільшено. У разі розпочатого процесу розгляду клієнтського звернення претензія вважається закритою, якщо протягом п’яти робочих днів з боку клієнта не було жодної реакції на офіційну відповідь Компанії.
 

AMarkets LTD,
Beachmont Business Centre, 272, Кингстаун,
Сент-Винсент и Гренадины
info@amarkets.com
Дата останньої редакції 18/05/2022
Данный документ является переводом английской версии